Det blir två turer per dag måndag-fredag. Avgångarna från Jönköping blir klockan 06.05  och 16.10 och från Köpenhamn blir det avgång klockan 09.30 och 20.40. Tiderna är anpassade för att passa tiderna på Europatrafiken in och ut från Köpenhamn. Biljetterna är redan bokningsbara.

Köpenhamnstrafiken från Jönköping har en lång tradition. Som mest flög nästan 80 000 passagerare den här sträckan varje år. Efter de senaste årens uppehåll är det nu dags igen.

”Köpenhamn är ett jättebra alternativ till Arlanda för våra resenärer som skall resa vidare till Europa och övriga världen”, säger Thomas Johansson, VD för Flyglinjen.

”Ett av våra huvudmål är att flygplatsen ska kunna erbjuda en internationell reguljär linje. Vi får ofta frågan ”När kommer Köpenhamn” från näringslivet, när man egentligen efterfrågar internationella. Det visar den linjen har en stark historia”, säger Sten Norinder VD på Jönköping Airport.