Passets giltighetstid måste vara minst sex månader efter datumet för utresan ur Turkiet.

Innehavare av svenskt pass är viseringsfri i 90 dagar. Att stanna längre än 90 dagar utan visering leder till böter och i vissa fall förbud att återvända till Turkiet under en kortare eller längre period. Från den 1 februari 2012 gäller att svenska medborgare har rätt att stanna sammanlagt 90 dagar i Turkiet utan visering under en period av 180 dagar.

Någon som planerar att vistas i Turkiet mer än 90 dagar under en 180 dagars period, måste ansöka om ett turkisk uppehållstillstånd. För att ansöka om ett uppehållstillstånd, kontakta utlänningspolisen (Yabancılar Şubesi) i ditt område.

Utlänningar med uppehållstillstånd giltigt ett år eller längre måste från den 1 februari 2012 registrera sig hos socialförsäkringsmyndigheten (SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu).

För aktuell information om gällande regler för viseringar, uppehålls- och arbetstillstånd mm hänvisas till Turkiets ambassad i Stockholm.

Observera att icke-turkiska medborgare som tar sig in i Turkiet utan giltiga resehandlingar avvisas av turkisk polis tillbaka till det land från vilket de reste in ifrån. Detta gäller alla nationaliteter, d v s även svenska medborgare som rest in i Turkiet från ett tredje land (t ex Iran, Irak, Syrien) även om de begärt att få fortsätta till Sverige. Sådana personer avvisas till det land från vilket de inreste och tillåts inte fortsätta genom Turkiet till Sverige.

Denna regel omfattar också svenskar som förlorat/glömt sitt pass innan inresan till Turkiet och som avsett besöka landet som turist.

Observera att svenska provisoriska pass A4-format, utfärdade av svenska utlandsmydigheter, ej gäller för inresa i Turkiet. De gäller endast för utresa ur och transit via Turkiet. De i Sverige utfärdade rosa provisoriska passböckerna är fortfarande giltiga också för inresa i Turkiet.

Turkiets gränskontroller kommer från den första januari 2013 inte längre acceptera pass eller liknande ersättningshandlingar som inte har tillräckligt många sidor för plats till inrese- och avresestämplar, stickers eller viseringsstämplar.

Passets giltighetstid måste vara minst sex månader efter datumet för utresan ur Turkiet.

E-visum kan erhållas online via denna länk: https://www.evisa.gov.tr/en/

Mer information, inte minst om vad som gäller för varje enskilt lands medborgare, finns på det turkiska utrikesministeriets hemsida.

Källa: www.srf-org.se