Sydafrika inför nya in- och utresebestämmelser för minderåriga, dvs. barn och ungdomar under 18 år.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2014 och innebär att minderåriga måste, förutom pass, ha med sig ett ”birth certificate”, dvs. ett personbevis*, som visar vilka föräldrarna är. Alla som inte fyllt 18 år måste kunna visa upp ett intyg även när de reser i sällskap med sina föräldrar. Följer endast en förälder med, måste man dessutom kunna visa att den andra föräldern givit sitt tillstånd till resan. Bestämmelserna gäller även vid rena transitresor via Sydafrika.

Bestämmelserna skulle ha gällt redan från den 1 juli i år, men ikraftträdandet har skjutits upp till den 1 oktober 2014. För researrangörer som är skyldiga att informera sina resenärer om resebestämmelser, kommer trots det senare datumet informationen med kort varsel. ECTAA har därför skrivit till den sydafrikanske turistministern och bett om en längre frist. Brevet kan hämtas upp här.

Samtidigt vill AKI Travel påminna om att för inresa till Sydafrika krävs för närvarande att passet ska vara giltigt minst 30 dagar efter planerad utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Svenska medborgare behöver inte söka visum före avresan om vistelsen är högst 90 dagar.

*Personbeviset (nr 120) ska utvisa släktskap och kan beställas hos Skatteverket. Det kan på begäran utfärdas på engelska.