Landvetters nya terminal har slagit upp portarna och kombinerar in- och utrikesresande. Därför kommer även inrikesresenärer att behöva passera tullen.

Förändringen innebär att alla resenärer har samma utbud till restaurang och shopping. Den förbinder också gaterna med varandra så att den som åker inrikes kan byta till utrikesflighter utan att behöva passera en säkerhetskontroll.

Utrikesflyg kommer också att kunna använda gater som tidigare enbart var tillgängliga för flyg inom landet.

Den nya terminalen gör även att inrikesresenärer kommer behöva passera tullen då ankomsthallen blir samma för samtliga resenärer.

–I de flesta fall kommer kontrollen omedelbart att avbrytas, så snart det klart framstår att vederbörande kommit inrikes. Men eftersom en inrikesresenär nu kommer att blandas med de som kommer från utrikes ort, har vi lagstöd för att stoppa dem, säger Tony Magnusson, operativ chef för Tullverkets brottsbekämpning i västra Sverige.