Med Sveriges nöjdaste kunder ombord tar Sverigeflyg och Malmö Aviation i höst steget vidare och skapar ett gemensamt bolag. Med Bromma flygplats som nav knyts tolv linjer samman för att utmana den svenska flygmarknaden under namnet BRA.

Malmö Aviation och Sverigeflyg ingår båda i Braathens Aviation-koncernen och samarbetet mellan bolagen har pågått i många år. Tillsammans står bolagen för var tredje inrikesresa och för att förenkla för resenärerna kommer bolagen under hösten att samlas under ett gemensamt namn.

– Namnet BRA har flera dimensioner. Dels tar det avstamp i Braathens historia som går så långt tillbaka som 1946 och dels är det ett kundlöfte som förpliktigar. Vi har Sveriges nöjdaste kunder 2014 och nu vill vi bli ett ännu bättre alternativ för Sveriges inrikesresenärer. Vi är övertygade om att detta är BRA för Sverige, säger Anders Ehrling VD Malmö Aviation.

Starka lokala organisationer som samlas under ett gemensamt varumärke är idén bakom BRA. Sverige delas in i åtta regioner med lokala organisationer som under ledning av en regionchef fokuserar på regionernas behov av goda kommunikationer.

– Vi går emot den rådande trenden i branschen och satsar på att finnas nära resenärerna, i alla regioner vi flyger från. Med Bromma som nav, men med kollegor runt om i hela landet blir vi en utmanare att räkna med, säger Anders Ehrling VD Malmö Aviation.

BRA, som också är en förkortning av Braathens Regional Airlines, kommer att lanseras till hösten. I samband med lansering kommer resenärerna också att märka enklare lösningar för transfer, flexibel användning av flygplanstyperna i koncernen för att anpassa kapaciteten till efterfrågan i regionen och digitala lösningar i framkant.

malmoaviation.se