Dubai International är nu största flygplatsen i världen efter att de passerat Heathrow i London som den mest trafikerade flygplatsen i världen mätt i antalet passagerare/år.
Flygplatsen i Dubai hade 70,5 miljoner passagerare 2014, jämfört med 68,1 miljoner för London-Heathrow. Dubai Airports betecknar det som en historisk milstolpe.

Heathrow har länge försökt öka kapaciteten och opererar nu 98 procent av sin kapacitet. Heathrow har endast två landningsbanor trots den stora mängden landningar och starter.
Utbyggnaden till en tredje landningsbana på Heathrow har kritiserats av närboende. Heathrow anser sig besegrade av Dubai till följd av kapacitetsbristen, säger en talesperson för Heathrow.

di.se