Fr.o.m. 1/7 i år räcker det med ett svenskt nationellt idkort för att resa inom EU, alltså inte bara inom de EU-länder som är inkluderade i Schengen-området, efter ett riksdagsbeslut.

Resenärer med svenskt medborgarskap har hittills behövt ha med passet med när de skall resa till en del av EUs medlemsländer: Bulgarien, Rumänien, Cypern, Kroatien, Irland och Storbritannien.