Från och med 1 juni måste den som reser tillsammans med barn kunna visa upp ett s.k. ”Personbevis 120 med alla relationer” som är stämplat och underskrivet av Skatteverket och dessutom, om barnet reser i sällskap med endast en förälder eller en annan person, ett medgivande från den andra föräldern respektive från båda.

Sydafrikanska ambassaden påpekar att den svenska motsvarigheten till ett ”Unabridged Birth Certificate” kallas Personbevis 120 med alla relationer och kan beställas hos Skatteverket, dock endast via telefon, 0771-567 567. Personbeviset måste vara utfärdat på engelska samt stämplat och underskrivet av Skatteverket.

Det ”Letter of Consent” (godkännande i form av ett intyg på engelska), som föräldrar som reser ensamma med barn ska ha med sig, har sydafrikanska inrikesministeriet, Department of Home Affairs, lagt ut på sin hemsida i form av ett pdf-dokument, ”Parental Consent Affidavit”. Länk till denna hemsida är: http://www.home-affairs.gov.za. Dokumentet finns under fliken IMMIGRATION (klicka inte på fliken, bara håll pekaren på den). Dokumentet, som också kan hämtas upp här, ska fyllas i av resenärer som ska resa med barn till Sydafrika från och med den 1 juni 2015. Intyget ska vara vidimerat av Commissioner of Oaths (finns på konsulatet i Stockholm) eller av Notarius Publicus

Förteckning över Notarius Publicus i Sverige. Gå till fliken Människa & samhälle och vidare till Notarius Publicus!

Adressuppgift till:

SYDAFRIKANSKA AMBASSADEN
SOUTH AFRICAN EMBASSY
Fleminggatan 20, 4th fl.
S-112 26 Stockholm
Tel: +46 (0)8 24 39 50
Fax: +46 (0)8 660 71 36
Website: www.southafrica.se