Best Western Hotels & Resorts, som är en av Sveriges mest välkända hotellkedjor, köper Sweden Hotels och bildar Sveriges största hotellkedja. Förvärvet innebär att kedjan nu kommer inneha 135 hotell i Sverige och 180 hotell i Skandinavien.

Motivet till köpet är att fortsätta kunna vara ledande i den framtida digitala utvecklingen såväl när det gäller kundrelationer och distribution.

– Att förvärva Sweden Hotels är en strategiskt viktig affär och en naturlig utveckling för oss. Som Sveriges största hotellkedja skapar vi ännu bättre förutsättningar för att framgångsrikt utveckla kedjan i framtiden och leverera ännu starkare resultat för våra hotell, säger Johan Kukacka, vd för Best Western Hotels & Resorts i Skandinavien