2 maj 2018 lyfter Cathays med sin nya direktlinje från Köpenhamn till Hong Kong.

Linjen kommer trafikeras med Airbus A350 och det blir tre frekvenser per vecka. (Från Köpenhamn måndag, onsdag och fredag)