Det är det Qatar-baserade flygbolaget som blir ny stor ägare i Cathay. Man köper ca 10% av Hong Kongs största flygbolag. Båda bolagen samarbetar sedan tidigare i alliansen OneWorld.

I Maj 2018 kommer Cathay starta en linje mellan Köpenhamn och Hong Kong, och sedan tidigare flyger Qatar både till Stockholm och Köpenhamn. Vissa dagar två gånger per dag.