Sedan 1 April är det nya saker som gäller för pass och nationellt id-kort.

Man bokar tid som vanligt passexpeditionen för att kunna göra ansökan. Där lämnar man fingeravtryck och man fotograferas och betalar. Pris: Pass 350:-, nationellt id-kort 400:-. Man måste även ha med sitt gamla pass eller nationella id-kort under förutsättning att det fortfarande gäller.

De nya reglerna – en sammanfattning:

  • Identifiering: Skall du identifiera dig med ett tjänstekort måste det vara SIS-märkt. Andra tjänstekort gäller inte längre som legitimation när du ansöker om svenskt pass eller nationellt IDkort.
  • Medborgarskap: Du måste alltid lunna styrka ditt svenska medborgarskap. Polisen kan göra en utredning för att säkerställa medborgarskapet.
  • Pass eller nationellt id-kort för barn under 18 år: Gäller det barn under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavarna måste underteckna och namnteckningen skall även vidimeras (bevittnas).
  • Kompletterande handlingar: Det är endast originalhandlingar eller vidimerad kopia av original som gäller om du behöver komplettera ansökningen för att styrka identiteten.
  • Extra pass: Finns behov av extra pass måste man kunna motivera behovet med en redogörelse där man bl.a. skall uppge tiden man har behov det extra passet.
  • Kvitto: Du skall ha med dig kvittot som du fick vid ansökningstillfället när du skall hämta ditt nya pass eller nationella IDkort.
  • Kontrasignering: Du skall skriva din namnteckning (kontrasignera) på samma sätt som vid ansökan när du hämtar ditt nya pass eller nationella IDkort.