Den nya pandemilagen berör inte hotell och konferensanläggningar vilket betyder att företag och organisationer får arrangera möten för slutna sällskap med fler än 8 deltagare.

Anläggningen och deltagarna har fortfarande ansvar att säkerställa att regler följs så som att hålla avstånd, tvätta händerna och att man stannar hemma vid sjukdomssymptom.

Notera att ifall allmänheten har tillträde till mötet anses det inte längre som ett slutet sällskap och dessa regler gäller inte längre.