Den 1/7 skall det digitala covid-19-certifikatete börja gälla för resenärer inom EU. Detta är din biljett och ditt certifikat som ger intyg om att man är vaccinerad mot covid, har testats negativt eller tillfrisknat.

HUR FÅR JAG DET?
Genom att logga in med e-legitimation på ehalsomyndigheten.se. Det så kallade Gröna beviset skickas sedan automatiskt till din digitala brevlåda. Intyget går också att spara ner och skriva ut.

Tjänsten väntas öppna i slutet på juni. Hur det ska gå till att få ett vaccinationsbevis utan krav på e‑legitimation är något myndigheterna arbetar vidare med just nu.

VAD KOSTAR DET?
Intyget är gratis liksom det är gratis att vaccinera sig, men det kan däremot kosta att testa sig. EU har lovat att subventionera kostnaderna för pcr-tester för att de ska vara prisvärda och lättillgängliga.

HUR FUNGERAR DET?
Det har en QR-kod som när den skannas bekräftar din digitala signatur. Intyget med QR-koden kan fås digitalt eller på papper.

Varje enhet som utfärdar intygen har en egen digital signaturnyckel som lagras på en säker databas i varje land. För att dessa ska kunna kontrolleras i hela EU kommer EU-kommissionen bygga en nätsluss, samt utveckla en programvara som skannar och kontrollerar QR-koderna på certifikaten.

VILKA UPPGIFTER FINNS PÅ INTYGET?
Namn, födelsedatum, utfärdandedatum, vilket vaccin eller test man tagit eller om man har tillfrisknat och har antikroppar, samt ett unikt identifieringsnummer.

Bara intygets giltighet och äkthet kontrolleras, andra uppgifter får inte sparas i de besökta länderna.

KOMMER SAMMA RESTRIKTIONER GÄLLA I ALLA LÄNDER?
I möjligaste mån. Enligt överenskommelsen ska EU-länderna helst inte införa några egna restriktioner, det ska vara fri rörlighet från den 1 juli.

KOMMER JAG FÅ SITTA I KARANTÄN?
Det kan hända att länder inför egna regler om karantän. Om det blir exempelvis blir en ny smittspridning eller mutation.

KAN JAG RESA ÄVEN OM JAG INTE VACCINERAR MIG?
Ja. Intyget ska göra det lättare att resa inom EU, men kommer inte att vara ett krav då den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU. Det krävs dock oftast att du testar dig, och intyget kan då användas för att registrera testresultat.

GÄLLER DET I NÅGOT LAND UTANFÖR EU?
Certifikatet kommer även kunna användas av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, enligt EU-kommissionen.

SPELAR DET NÅGON ROLL VILKET VACCIN JAG TAGIT?
Nej. Intyget gäller för alla vaccin mot covid-19 som har godkänts av EU. Länderna kan även ta beslut om att godta andra vaccin.

ÅTERSTÅENDE FRÅGETECKEN
En hel del detaljer är inte klargjorda än. När EU-parlamentet har fattat beslut om den nya förordningen (vilket väntas ske 26 juni) ska alla frågetecken vara utredda.

(Källa: Europeiska kommissionen)