AKI Travel och Borås Stad med alla förvaltningar och alla delägda bolag har tecknat ett avtal om samtliga tjänsteresor, gruppresor och konferenser. Avtalet löper på 4 år från den 1 september i år.

– Fantastiskt kul att få detta förtroende och även om det handlar om en offentlig upphandling där alla har samma möjlighet är det ju extra glädjande att det till slut blev det lokala alternativet AKI som valdes. Vi verkar mitt i området och är extra uppdaterade på transporter, prisvärda konferensmöjligheter mm, och vi skall så klart jobba stenhårt för att leverera kvalitet och mervärde, säger Frida Stallgård som ansvar för AKIs grupp och konferensavdelning.

När det gäller tjänsteresorna har AKI en väl definierad affärsresefunktion som alltid ingår, samt att vi erbjuder ett prisvärt och enkelt onlinesystem som passar väl in på det resandet som är ganska vanligt för en kommun eller stad.

– Självklart var priset viktigt och vi tror vi hittat en prisvärd modell som blir attraktiv för båda parter. Offentliga upphandlingar har tidigare inte varit en del av AKIs satsning, men vi har fått mersmak och kommer troligen ta sikte på andra liknande uppdrag, avslutar Madeleine Johansson som är ansvarig inom avtal för tjänsteresorna.