På måndag den första juli flyttas Fast Track över från den befintliga säkerhetskontrollen till en en säkerhetskontroll där den gammal inrikes kontrollen tidigare var.

Fast Track-resenären får en exklusivare, smidigare och snabbare passage.

Fördelarna är bland annat, Ökad kapacitet för alla flygplatsens passagerare, helt avskild från andra resenärer. Man kan hoppa över stora incheckningshallen helt och nyttja access till fast track med ingång från Scandic Hotel.

Detta förändring minimerar även korsande flöden i incheckningshallen, och det blir en trevligare, tystare och lugnare miljö för alla som nyttjar fast track. Dessutom stärker det känslan av att vara en prioriterad pax

För vissa flighter blir det en kortare gångtid till gaten, och för några andra blir det en något längre gångväg till gaten, samt till flygplatsens lounger när man nyttjar den nya upgraderade fast track-möjligheten