Webbplatsen använder cookies för att förbättra upplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att cookies används. Läs mer om cookies här.

OK
Telefon: 033-444 222

AKI Travel arbetar för en bättre miljö, bra arbetsmiljö och socialt ansvarstagande

Minimal miljöpåverkan och hållbarhetstänk

AKI Travel som företag har internt en ganska liten direktpåverkan på miljön jämfört med företag som t.ex. tillverkar saker och reser mycket. Trots detta har vi som ambition att göra det bästa möjliga för miljön i vår vardag. Några exempel på vad vi gör;

• Låter inte några saker som drar ström stå på i onödan
• Köper endast ekologiskt kaffe
• Använder oss av tåg i första hand på våra egna resor
• När vi köper tjänstebilar gör vi alltid ett val utifrån ett bra miljöval
• Vi kör inte med bil i onödan. Vi planerar för att samåka och göra flera besök samtidigt vid biltransporter
• Vid återvinning är vi noga med att sortera för bästa möjliga återvinning
• Vi har som ambition att skriva ut så lite papper som möjligt för att minimera papper och tonerförbrukning
• Vi har en anpassad temperatur för att inte värma vår arbetsplats i onödan på vintern eller kyla de i onödan på sommaren
• Vi sorterar vårt dagliga matavfall, restavfall, glas, plast och metallförpackningar enligt Borås kommuns direktiv https://www.borasem.se/webb/privat/avfallochatervinning
• Vi undviker engångsartiklar

Som rådgivare till våra kunder som reser mycket har vi stor möjlighet att påverkan miljön och vi jobbar med att hjälpa våra kunder att få ett tänk om att alltid eftersträva ett miljömedvetet resande. Några exempel på vad vi gör;

• Levererar statistik över flugna kilometer per resa för att kunna räkna fram värden för olika utsläpp
• Har alltid miljö och hållbarhet som en punkt vid besök hos och möten med kunder
• Försöker belysa fördelarna för våra kunder med att resa med tåg framför flyg på resor där det är lämpligt av miljöskäl och andra skäl
• Mäter och kan leverera statisk på miljöpåverkan med tåg, samt statik på antal hotell nätter
• Framhåller aktörer i resebranschen som har att aktivt arbete för ett mer hållbart resande.
• Erbjuder möjligheten att klimatkompensera och/eller klimatneutralisera resor

Socialt ansvarstagande

AKI Travel stöder gärna initiativ för att stärka social och kulturell gemenskap på både global, nationell och lokal nivå, och vi stöder även idrotts-, konst- och kulturaktiviteter och tar vid dessa tillfällen även ofta upp frågan om vart ekonomiskt stöd går och premierar gärna alternativ som stöder barn och ungdomar, forskning, utsatta målgrupper, utbildning, idrott, positiv miljöpåverkan m.m.
Bl.a. har vi genom åren stöttat: Barncancerfonden, Ecpat, New Hope, Borås handelsklubb, IF Elfsborg, Borås Basket, Gånghester SK, Borås Fältrittklubb

Bra arbetsmiljö

Det finns flera skäl för oss på AKI Travel att värna om en bra arbetsmiljö. Vår personal och vi som jobbar på AKI Travel är utan tvekan företagets största och viktigaste tillgångar. Vi vill att vi skall må bra och finna en bra vardag som lirar bra ihop med våra liv i stort. Det tjänar vi alla på. Några saker vi försöker lyfta fram är;

• Hälsa på dina kollegor. Bidra till en trevlig atmosfär. Bra relationer är viktiga hälsofaktorer. Ta till vara på lunchrasten och andra sociala stunder. Vi är varandras arbetsmiljö och jobba för att bidra till en bra och trevlig kultur.

• Vi vill få in alla i ett större perspektiv och genom att se företagets verksamhet i ett större sammanhang ökas förutsättningarna för bättre hälsa. Vi på AKI Travel skall känna till historiska bakgrunden, framtidsvisionerna, konkurrenterna, målen vi har satt upp och var delaktiga i processen att driva företaget framåt.

• Fokusera på hur företaget bidrar till samhället. Lönen är viktig för oss som jobbar på AKI Travel men sällan den enda motivationsfaktorn för att vi ska trivas. Företagets ekonomiska framgångar är en morot i många avseenden, men vi letar även syften som motsvarar hur verksamheten gör samhället lite bättre och hur vår hälsa påverkas av hur vi uppfattar vårt arbete som viktigt eller inte. Vi vill inte gå till ett jobb som känns meningslöst. Vi vill vara tydliga med verksamhetens övergripande syfte och ge begriplig information för att bidra till medarbetarnas delaktighet och hälsa och minskad negativ stress.

• Vi ger intern feedback och chefer och alla medarbetare har en nyckelroll och skyldighet när det gäller återkoppling. Beröm och konstruktivt levererad kritik kollegor emellan är viktigt för vår organisation. Feedback är nödvändig för att du ska känna dig sedd och bekräftad och för att vi alla skall bli bättre och leverera en bättre produkt till våra kunder. Utveckling skall bl.a. ske genom uppmuntran och uppskattning.

• Vi ger intern konstruktiv kritik för att alla skall få en bra arbetsmiljö. Vi jobbar för att inte vara en arbetsplats med ryktesspridning, trakasserier eller när någon inte accepterar beslut.

• Vi vill skapa balans mellan jobb och fritid för alla oss som jobbar på AKI Travel. Vi vill se till att organisation, arbetstider och rutiner anpassas till den vardag som finns utanför företagets väggar i den mån det är möjligt. Vi undviker övertidskultur, sent kvällsmejlande och vanor som gör det svårt att återhämta sig från jobbet.

• Vi vill nyttja olikheter som etnicitet och könsfördelning som en framgångsfaktor för oss. En arbetsplats med jämn könsfördelning, etnisk mångfald och människor med olika bakgrunder och kompetenser är i längden bättre, mer kreativ och konkurrenskraftigt.

• AKI Travel är inte en arbetsplats där vi bedriver kränkande särbehandling, mobbning och andra betanden som orsakar lidande för medarbetare eller anhöriga. Om det skulle ske är det ett allvarligt arbetsmiljöproblem och något som är oacceptabelt på vår arbetsplats. Ansvariga medarbetare och chefer har ansvar för snabba åtgärder om det inträffar på någon nivå och ett löpande ansvar för att det inte skall ske.

• Vi vill ordna sociala aktiviteter för bättre sammanhållning för att det är trevligt, uppskattat och gör att medarbetare lär känna fler sidor av varandra och får en starkare sammanhållning. Inte minst när det är tuffa tider behöver vi skratta tillsammans utanför jobbets väggar. Vi tycker att det är viktigt att visa hjärta och värme mot varandra.